Okul Öncesi Eğitim

OKUL  ÖNCESİ EĞİTİMİN  AMAÇLARI

A ) GENEL AMAÇLAR

– Çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimine, uyarıcı ve sağlıklı çevre koşullarının sağlanmasına yardımcı olmak Kişilik gelişimlerini eğitimin temel hedefleri doğrultusunda güçlendirmek ve yönlendirmek,

– İlk okula hazırlık; Çocukları okul yaşamının sosyal ve zihinsel yönden hazır oluşlarını cevap verecek bilgi beceri ve tavırla sahip kılmak,

– Özellikle sosyo-ekonomik düzeyi düşük ailelerden zedeleyici koşullardan gelen çocukların ekonomik, sosyal ve kültürel yoksulluklarının olumsuz etkilerini ortak bir yetişme ortamı içinde okul aile birliğinde kaynaklanan koruyucu önlemlerle gidermek ya da hafifletmek,

– Ana-babanın kapsamına alınan planlamalarla onların, çocuk yetiştirme ile ilgili eğitimsel görüşlerini etkilemek ve bu konu ile ilgili beceri, tavır ve alışkanlıklarını yönlendirmek


B ) ÇOCUĞUN GELİŞİMİ İLE İLGİLİ AMAÇLARI

– Çocuğun fiziksel ve zihinsel gelişiminde etkinlik sağlamak;
– Fiziksel ihtiyacın karşılanması ve sağlığının korunması,
– Çocuğa fiziksel bir yapının tanımlanması için gerekli uyarıcı ortamın sunulması,
– Fiziksel yapının etkin bir biçimde kullanılması,
– Kas gelişiminin sağlanması
– Çocukta duygusal güveni sağlamak;
– Etkin bir sevgi anlayışının yaratılması,
– Çocukta kendine karşı olumlu bir tavrın geliştirilmesi
– Çocuğun sağlıklı sosyalleşme süreci içinde gelişmesine olanak sağlamak;
– Gurupla çalışma ve gurup içi sağlıklı etkileşim olanaklarının sunulması,
– Sosyal çevrenin tanınması için gerekli etkinliklerin düzenlenmesi,
– Kültürel değerlerin özümlenmesi ve değerlendirilmesine olanak sağlaması,
sosyal uyum sağlaması,
– Temel alışkanlıkların kazandırılması
– Çocuğun sağlıklı kişilik değişikliğine olanak tanımak;
– Benlik kavramının gelişmesi,

– Kendini anlatma, açığa vurma olanaklarının sağlanması,
– Bağımsızlığın geliştirilmesi,
– Öz denetim sağlanması,
– Çocukta öğrenme becerisini geliştirmek;
– Uyarıcı çevre koşullarının sunulması,
– Akıl yürütme yeteneğinin genişletmesi,
– Yaratıcılığın geliştirilmesi,
– Dilin zenginleştirilmesi,
– Çocuğu okul yaşamına hazırlamak;
– Okul yaşamı için gerekli sosyal becerilerin elde edilmesini sağlar,
– Etkin öğrencilik için zihinsel olgunluk seviyesin elde edilmesine olanak sağlaması
– Okul öncesi eğitimin sağlanması;
– Çocuk eğitimi düşünürlerin yapıtlarına rastlanmaktadır ki; bu dönemde toplumun sadece seçkin bir eğitime verdiği önemle daha sonraki yıllarında çocuğun keşfedilen yeteneğine uygun olarak özel okullara yada askeri kışlalara gönderilmesi uygun görülürdü Bireyin fiziki ve estetik yönden bir bütün olarak yetiştirilmesi ve düşüncenin geliştirilmesi temel görüş olarak benimsenmesidir Orta çağ döneminde çocuk 6-7 yaşlarına gelince sosyal yaşamdan uzak tutulmuş, duygu ve düşünceleri genellikle önemsenmiş bu yaşta ise küçük çapta bir yetişkin olarak ele alınmıştır .